Artikel 1

Problemen met de euro!

De euro is in 1998, op 31 december ingevoerd, vanaf 1 juli 2002 kon je alleen nog maar met de euro betalen en niet meer met de gulden of andere munten. Dit gelt voor de volgende  landen: Finland, Ierland, Nederland, Duitsland, België, Luxemburg, Frankrijk, Oostenrijk, Italië, Griekenland, Spanje en Portugal.

Door het slechter worden van de economie hebben veel Europese landen problemen gekregen met de euro. Vooral de landen in Zuid-Europa, zoals Griekenland, Italië, Portugal, Spanje en Ierland zijn in de problemen gekomen .

In Griekenland zijn de problemen het ergste. In  april 2010, was er nog maar weinig vertrouwen op de financiële markten in Griekenland. De Grieken konden zelfs geen leningen meer aangaan om het begrotingstekort en de schulden van de staat af te rekenen. Uiteindelijk hebben andere landen die in de eurozone  zitten Griekenland met noodleningen geholpen. Een enorm bedrag van totaal 110 miljard euro bij elkaar, met de hoop dat de euro niet nog meer problemen krijg 

Net nadat de nieuwe de nieuwe Griekse regering in oktober 2009 was gekomen, vertelde de minister van financiën van Griekenland dat zijn voorgangers niet helemaal eerlijk zijn geweest over het begrotingstekort van Griekenland. De Griekse regering deed alsof het niet erg was en dat het wel kon. De Griekse regering kon liegen over hun begrotingstekort, omdat het hart van de Europese-Unie niet gelijk mocht nakijken of het correct was wat zij zeiden.

Doordat het begrotingstekort van Griekenland hoog is, is het erg lastig voor hen om leningen aan te gaan. De rente die Griekenland op de leningen moest betalen werd steeds hoger, Waardoor het lastig is voor Griekenland om er weer bovenop te komen en de schuld  terug te betalen. Nadat Griekenland werd getroffen bleef ‘de eurocrisis’ niet alleen daar, die breidde zich uit naar de Zuid-Europese landen. De zwakkere landen die ook aan de euro meedoen kunnen getroffen worden en grote problemen voor de eurozone veroorzaken.

In 2010 werd ook Ierland als 2e land getroffen met een grote staatsschuld en een begrotingstekort. Dit tekort werd voor een deel veroorzaakt door de Ierse regering die zo nodig de banken waarmee het heel slecht mee ging moest helpen. Hierbij ging het om 50 miljard euro. Inmiddels is Ierland alweer op de goede weg, maar ze zijn er nog niet!!

Na Ierland kreeg ook Portugal het erg zwaar in 2011. De minderheidsregering van Portugal kondigde strenge maatregelen aan om zuiniger aan te doen. Als Portugal dit niet zou doen, kan de staatsschuld en het begrotingstekort te hoog worden en dan is het erg lastig voor een land om weer in op de  financieel goede weg te  komen. Geld lenen wordt dan moeilijk en je moet een steeds hogere rente betalen.

 afbeeldingen eerste artikel van pim swager[1]

Italië krijgt ook kleine moeilijkheden. Dit is het vierde land die in de problemen komt door een te hoge staatsschuld. Het leek erg moeilijk om met de oude premier de benodigde hervormingen door te voeren, omdat beleggers er niet in geloofden en hierdoor werd het erg lastig voor Italië om kapitaal op de internationale geldmarkt aan te trekken. In Italië is er nu een nieuwe premier aan het hoofd en het gaat steeds beter.

Als laatste krijgt Spanje een harde klap van de eurocrisis. Het vastgoed markt van Spanje is ingestort en er is nu een hoge werkeloosheid. Verschillende Spaanse banken kropen door het oog van de naald met de eurocrisis.

                                        Dit is de wisselkoers van 19-11-2011, om 21:28

 

 

 

 

 

Op zich hoeven we ons niet zo veel zorgen te maken, want de euro is na de Britse pond toch nog het meest waard.

 

 

 

 

It is not easy to produce the essay attractive

This feedback will allow you to know how great the article was and you will have the ability to

Lots of times students feel like they do not have sufficient time to write a school

To best dissertation writing service write an article, you will need to be exact and to be evident.

paper.

see what mistakes that the person made in the essay.

and interesting to the class.

 

 

 

 

 

 

 

 

Bronvermelding:

http://www.valuta.nl/?gclid=CJuyu4vV3KwCFcSIDgodHk0mfw

http://www.europa-nu.nl/id/vifhdvtmvdxg/eurocrisis_door_begrotingstekort_en

http://www.europa-nu.nl/id/viccj7o2p7ug/begrotingstekort_en_staatsschuld

http://www.valuta.nl/?gclid=CJuyu4vV3KwCFcSIDgodHk0mfw

 

Swager, Pim                 A3c


Comments are closed.