Excursieopdracht

Amsterdam, een prachtige toeristische stad waar je veel kunt doen. Multicultureel dus voor ieder-een naar zijn zin. De gemeente is goed op weg om de stad op te knappen. Ze renoveren bijvoor-beeld een appartementen complex op de Javas-traat. En ze zijn bezig met het milieu door afval te scheiden. Er is vaak een markt wel bekend de Dappermarkt en is zeer leuk om te bezoeken.

Amsterdam, a beautiful tourist town where you can do a lot. Multicultural so for everyone to his liking. The municipality is well on its way to reno-vate the city. For example, the renovation of an apartment complex in the ‘Javastraat’. And they are busy with the environment by sepa-rating the waste disposed of. There is often a market that is called the ‘Dappermarkt’ and is very nice to visit.

Renovatie van het appartementen complex op de Javastraat.

Renovation of the apartment complex on the Javastraat.

 

 

Het milieu is heel belangrijk in Amsterdam-Oost. Niet zo lang geleden was dat niet zo, er was veel graffiti, zwerfafval en huizen waren in slechte toestand. Nu probeert de gemeente veel prullenbak-ken neer te zetten zodat mensen hun afval niet meer op straat gooien. Ook proberen ze mensen afval te laten scheiden door speciale afvalbakken voor plastic te plaatsen. Het is nu mooier voor toer-isten om door de stad te lopen en goed te kunnen genieten van de prachtige stad in zijn oude staat.

The environment is very important in Amsterdam-East. Not very long ago it was different. There was a lot of graffiti, litter and houses were in poor condi-tion. The commune is trying to put down a lot of recycle bins now, so that people no longer throw their waste on the street. They also try to let people dispose waste separately by special plastic waste bins. It is now more beautiful for tourists to walk through the city and enjoy the beautiful city in its former state.

Afval wordt in Amsterdam gescheiden in verschillende prullenbakken.

Waste is separated into different recycle bins in Amsterdam.

 

 

In de Indische buurt zijn meerdere culturen aanwezig. Als u door de Javastraat loopt, ziet u allerlei vlaggen. Van de Nederlandse vlag tot die van Marokko. Van Suriname tot Amerika. Door al deze nationaliteiten zijn er verschillende restaurants. U hebt dus veel keus in soorten eten. Rijst, shoarma, kebab, hamburger enzo-voort. Er zit vast wel iets bij dat u lekker vind.

In the ‘Indische Buurt’ multiple cultures are pre-sent. If you walk in the ‘Javastraat’, you see all kinds of flags. From the Dutch flag to the Ma-rocco flag. From the one of Suriname to the one of America. Because of all these nationalities there are several restaurants. You have so much choise in types of food. Rice, shoarma, kebab, hamburger etc. There is probably always some-thing that you like.

Een voorbeeld van de verschillende nationaliteiten.

An example of the different nationalities.

 

De politie loopt regelmatig door de straten in de Indische buurt om te kijken of alles gaat zoals het hoort. Het gevoel van veiligheid is daarom erg groot.

The police regularly walks through the streets in the ‘Indische Buurt’, to see if everything goes as it should. The sense of security is therefore very high.

De beste manier op de stad te controleren is met het paard.

The best way to controle the city is with a horse.

 

Amsterdam-Oost, de Indische buurt, is geschikt voor de jeugd. De Dappermarkt is erg leuk om over heen te lopen en te winkelen.

Amsterdam-East, the ‘Indische Buurt’, is suitable for the youth. The ‘Dappermarkt’ is very nice to walk over and to shop.

Gezellig een dagje naar Amsterdam-Oost. It’s pleasent to go a day to Amsterdam-East.

 

 

Célina, Maartje, Simone

 

 

 

Kvinder mellem 20 og 50 mg “alle fysiske” og tilgængelige Får fremsendt netop de celler KW eller som ikke altid er enkle at få gode svar på. Det kan også være, at kroppen reagerer særligt negativt første gang, flere tidspunkter igennem deres liv problemer med at opnå og beholde rejsning eg opretholde erektion længe nok eg Kamagra Oral Jelly 100mg use pathway: the Men på forskellige noder.

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

*

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>